søndag den 30. september 2018

Reddet i sidste time

De geotermiske områder forandrer sig konstant og æder sig ind på bevoksning og træer. 2/3 af alle gejsere og varmtvandskilder findes i Yellowstone, og landskabet er af en helt anden verden.
Reddet i sidste timeDen yderligere beskyttelse af Yellowstones vilde dyr, vedtaget i 1894, kom i sidste øjeblik. Bison blev næsten udryddet i hele Nordamerika i 1800-tallet, hvor bestanden led en drastisk nedgang fra 65 millioner til under 1000 individer i en periode på mindre end 100 år. Det var den største dyreflok nogensinde i jordens historie.
Bison blev udryddet som en kalkuleret del af kampen mod den oprindelige, amerikanske befolkning, indianerne, der blandt andet havde bison som et livsvigtigt eksistensgrundlag. Private initiativer og projekter i nationalparker har reddet den nordamerikanske bison, men bisonokserne i Yellowstone er de eneste oprindelige, vilde bisonokser i Nordamerika.
Og den grå ulv, dæmoniseret gennem århundreder af, blandt andre, den katolske kirke, der mente, at ulve var djævlens hunde, var totaludryddet i 70 år. Det var National Park Service selv, der skød den sidste ulv i Yellowstone i 1926. De flotte ord om at bevare de vilde dyr gjaldt tilsyneladende ikke ulvene.
Vildskaben genindføres
Først i 1995 reintroducerede man ulvene under voldsom debat og kraftige protester fra omkringliggende landmænd, som frygtede, at ulvene ville være en trussel for deres kvæg, og fra indbyggere, jægere og foreninger med holdninger til ulve, der svarer til middelalderens indskrænkede had og dæmonisering.
Følgevirkningerne af ulvenes tilbagevenden har langt oversteget, hvad man havde forestillet sig. I de 70 år, hvor ulvene var fraværende, voksede bestandene af deres vigtigste fødekilde, wapiti-hjortene, sig større end området kunne bære. Det medførte blandt andet til, at flere træ- og plantearter blev reduceret eller forsvandt, fordi hjortene spiste det hele.
Den forsvindende vegetation resulterede yderligere i nedgang i antallet af bævere, der også blev fysisk generet af de mange wapiti-hjorte, som fyldte for meget. Med ulvene tilbage har Yellowstone igen fået en nødvendig hovedingrediens til et komplet økologisk system, de store, dominerende rovdyr. Den naturlige balance er genoprettet.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar