søndag den 30. september 2018

Naturskov uden natur

Billeder herover: Tofte og Høstemark skove er en del af Lille Vildmose og repræsenterer skovene, som de naturligt ser ud, når mennesker holder fingrene væk og lader naturen selv, dyr, vand, vind og vejer, råde. Skovene ejes af Aage V. Jensen Naturfond. 
Og så til skovene, hvor tilstanden er et sandt mareridt. De er naturligvis i “100 procent stærk ugunstig tilstand.” Intet mindre. Og presset af miljøminister Auken, da hun i et kortvarigt øjeblik vågnede op til dåd, måtte styrelsen, med det misvisende natur foran, i december sidste år sluge kamelen og indrømme skovenes elendige tilstand over for EU.
Skovsminkesagen fra 2007, hvor den daværende miljøminister, landmanden Troels Lund Poulsen, løj og indrapporterede skovene som værende i gunstig tilstand, er blot en fjern, hed Naturstyrelsedrøm.
Og den syge kultur, der gennemsyrer hele vores samfund, hvor orden og kontrol synes at være mantraet, gælder også i naturen. I skovene “rydder Naturstyrelsen op, så de er klar til forårets gæster.” I ramme alvor. Hvordan pokker kunne den overhovedet klare sig, inden mennesket kom og ryddede den op?
Naturskov uden natur
I Danmark er skov fællesbetegnelsen for det, Karsten Thomsen kalder skovenes hvedemarker, og som ikke umiddelbart har et væsentligt naturindhold. Betegnelsen for de fåtallige skove, der i en eller anden udstrækning er vilde og udyrkede, er naturskov.
Men begrebet naturskov er ikke godt nok, mener Karsten Thomsen:
” Man opererer med tre slags skove i Danmark, som vi samlet set definerer som naturskove. Der er den genetiske naturskov, hvilket betyder, at træerne er selvsåede. De kan fremstå som ensaldrede monokulturer, men en stor del af dem kan være dannet ved frøfald, og her er det så den måde, man dyrker skoven på,”forklarer Karsten Thomsen.
Så hvis træerne blot er selvsåede, kalder man skoven for naturskov trods det manglende indhold af natur. Og formålet er fortsat tømmerproduktion og ikke biologisk mangfoldighed. Karsten Thomsen fortsætter:
“Så er der to niveauer mere. Den mere strukturelle naturskov og den gamle urskovslignende naturskov. Så hvis det er mere blandet og uensaldret, kan vi måske kalde det kategori to-naturskov. Og er det noget, der har en lang forhistorie, som også var gammelt skov for 200 år siden, er det urskovslignende naturskov.” 
Urskoven er fremtiden
Langt det meste naturskov i Danmark er den genetiske skov. Altså skoven, der stadig er en industriskov, en monokultur, trods det velklingende navn, naturskov. Skal vi tale om skov med et reelt og vedkommende naturindhold, er det urskoven, der er interessant, forklarer Karsten Thomsen:
“Fungerer det biologiske skovsystem, uden at vi styrer processerne, er det urskov. Det er dynamikken, der definerer det. Urskoven er ikke bare fortiden, den er også fremtiden. Det er ikke som i det danske natursyn, hvor skoven er et stillestående henmuggende, dødens forkammer, hvor der ingenting sker, og der bare er mørkt. Urskoven er et totalt dynamisk system, hvor der hele tiden er omsætning af træer, der braser sammen. Der er en kæmpe biologisk aktivitet.”

Ingen kommentarer:

Send en kommentar