søndag den 30. september 2018

Nede i Europa…

Nede i Europa…
Men hvad pokker har det dog at gøre med os i lille Danmark? Hvem kan have fantasi til at forestille sig industri og myndigheder i den grad undertrykke og udnytte befolkningen med så store miljø- og helbredsmæssige konsekvenser, som i USA og Canada. Ok, industrien måske, men ikke de danske myndigheder!? Og nej, det er svært at forestille sig, men fracking-feberen er på vej til Europa, og nogle steder er den allerede brudt ud.
Det er mange af de samme gasselskaber, med omfattende virksomhed i Nordamerika, der nu også skæver til, eller allerede opererer, i Europa. Og udvindingen af skifergas foregår med den samme form for hydraulisk frakturering, som i USA og Canada. Så omvendt, hvad skulle forskellen være?
Skifergasudvinding er kun i sin spæde begyndelse i Europa. Her er nok endnu ikke nogen, der oplever ”den virkelige virkelighed”, og indtil videre ser vi oftest virkeligheden via dem med politisk og/eller økonomisk interesse. Men den anden virkelighed dukker i disse år frem fra undergrunden i Nordamerika, og alt det ubehagelige, der sker i USA og Canada, har forhåbentlig stor indflydelse på vores opfattelse af fracking. Men der er dog stadig mange, der ikke aner hvad fracking er.
Man kan håbe, at forskellen er en væsentlig strengere kontrol og lovgivning i Europa, der allerede har en langt mere skeptisk holdning til skifergasudvinding, end det er tilfældet i Nordamerika. Et godt eksempel er EU’s endog meget kritiske tilgang til problematikken omkring hydraulisk frakturering, som fortalt i tredje del af skifergas-føljetonon her på bloggen, og flere europæiske lande har forbudt, eller sat en midlertidig stopper for, fracking.
Der er intet at frygte…
Noget meget forstemmende ved skifergasdebatten i USA, og nu også herhjemme, er retorikken manipuleret og dikteret af gasindustrien. At det enkelte olie- og gasselskab, deres lobbyister og de politikere, de har købt, bruger fordrejende retorik, der skal overbevise omgivelserne om skifergassens lyksageligheder, er til nød forståeligt og vel i en eller anden grad naturligt. Deres dagsorden er opnåelsen af maksimal profit uanset omkostningerne og uden forstyrrende, etiske og moralske slinger i valsen-overvejelser.
Det forstemmende viser sig i effektiviteten af den fejlinformationskampagne, gasindustrien har investeret astronomiske summer i, og som siver ned gennem det rationelle og faktuelt baserede lag i debatten og forgifter befolkningens, debattørers, politikeres og journalisters virkelighedsopfattelse og besætter bevidstheden med små dæmoner af tvivl, af sandhedsudviskning, ja, af løgn.
Eksemplet fra DR Horisont, omtalt i afsnit II i skifergasserien her på bloggen, fortjener at blive nævnt endnu en gang. At folk kan sætte ild til vandet fra deres vandhaner, er helt naturligt og har intet med hydraulisk frakturering at gøre, forklarer Horisonts journalist til den danske befolkning.
Metangassen i drikkevandsboringerne kommer fra gasdepoter i undergrunden, der ligger langt højere nær overfladen, end de skiferlag, hvorfra naturgassen udvindes. Så det har naturligvis intet med hinanden at gøre, lyder den hypnotiserende messen fra gasindustriens kampagne – og fra de uvidende formidlere.

https://a-bloggers-lifedk.blogspot.com
https://blogger-ladydk.blogspot.com
https://mode-toejdk.blogspot.com
https://www.blogger.com/profile/16677346815245671097
https://hygge-bloggendk.blogspot.com
https://blogger-bavl-og-foto.blogspot.com

https://naturen-dk.blogspot.com
Men det er usandt. Der er masser af eksempler på, hvordan drikkevandet forurenes med metangas, kemikalier og tungmetaller, som for eksempel bly, i områder, hvor der udvindes skifergas. Men påstanden om det modsatte når helt til danske prime time- nyheder med erfarne journalister bag roret.
Målinger i private drikkevandsboringer viser markant forhøjede forekomster af metangas, i nogle tilfælde i mængder, der forbindes med høj eksplosionsfare (hvilket er sket), i en snæver radius omkring områder med skifergasudvinding.
Link: Læs artikel i Scientific American, Hydraulic Fracturing for Natural Gas Pollutes Water Wells, der fortæller, at forekomsten af metangas i drikkevandet inden for en radius af en kilometer fra gasboringer er 17 gange højere end normalt. Og i adskillige tilfælde var mængden af gas i vandet stor nok til, at faren for eksplosion var overhængende.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar