søndag den 30. september 2018

Dyrene i Yellowstone

Dyrene i Yellowstone færdes, hvor de vil. Dette er deres habitat, og mennesket er blot gæster, der må tage hensyn og udvise respekt. Bison og wapitihjorte frygter ikke mennesker, og mulighederne for natur- og dyreglade fotografer er uudtømmelige.
Zoo uden hegn
Hele området er frodigt på vilde dyr og vild natur samtidig med, at det er velorganiseret og logistisk let tilgængeligt. De fleste oplever parken fra de få gennemgående hovedveje, hvor man let kan spendere dage, ja uger, på at cruise omkring og få den ene fantastiske oplevelse efter den anden.
Alternativt kan man bevæge sig ind i vildnisset til fods eller på hesteryg, og her bliver det anderledes vildt. Man skal enten være ganske erfaren i vildmarken eller rejse med guide, for dyrene er ikke til at spøge med. Færdslen her kræver et godt kendskab til vilde dyrs adfærd, og især bjørnene er oplagt potentielt farlige, hvis ikke man gebærder sig hensigtsmæssigt. I store områder er færdsel forbudt i yngleperioden forår og sommer for at give dyrene ro.
Paradoksalt nok er det bisonokserne, der forsager langt de fleste ulykker mellem mennesker og vilde dyr. Eller rettere, det er mennesker, der ikke forstår at omgås dem, der forårsager ulykkerne. Det er ofte et problem, at turister undervurderer og ikke respekterer dyrene og tror, de kan bevæge sig helt tæt på for at få en god selfie side om side med en 1000 kilos bisontyr.
Men en tonstung bisontyr kan galopere som en travhest og har samme effekt som et damplokomotiv i fuld fart, hvis man kolliderer med den. Og den holder sig ikke tilbage, hvis den bliver forskrækket eller føler sig truet.
Forstår og respekterer man derimod de vilde dyrs adfærd og grænser, er mulighederne for uforglemmelige oplevelser uendelige.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar