søndag den 30. september 2018

14 procent af Danmarks areal er dækket af skov

Billeder herover: træstammemarker er en mere passende betegnelse, end skov. Her handler det ikke om natur. 
I senere revideringer af skovloven er “biologisk mangfoldighed” og “miljøbeskyttelse” tilføjet som formål, men begreberne står side om side, eller under, begreber som “produktion”, “kulturhistorie” og “friluftsliv”. Og produktion er det overordnede formål.
FN definerer skov som “landområder, der er større end 0,5 ha og bevokset med træer, som kan nå en højde på mindst 5 meter på lokaliteten, hvor trækroner dækker mindst 10 % af arealet, samt hvor hovedanvendelsen af arealet ikke er landbrug.”
Cirka 14 procent af Danmarks areal er dækket af skov. Reelt er dette tal langt mindre, da halvdelen af skovene består af plantager med nåletræer og juletræer, hvis formål må sidestilles med landbrugsproduktion. De er biologisk fattige og er plantet for at dyrke tømmer og nogle steder for at standse sandflugt.
Også vores elskede bøgeskove er ensartede og artsfattige, og formålet er heller ikke her natur men produktion af pæne, lige træstammer til tømmerindustrien. Og så er skovene unaturligt tørre. Skovbruget dræner skovene, ligesom landbruget dræner jorden.
Ifølge Karsten Thomsen har vi et definitionsproblem, når vi taler om skove og natur:
“I naturdefinitionen mangler træerne. Jeg kalder det skovnatur. Det er alt, der er knyttet til natursystemer eller naturelementer og delmængder af et system, hvor træ er det vigtigste element. I Tyskland hedder skov Wald, mens dyrket skov hedder Forst. Så må vi biologer jo finde på et nyt navn for dét, vi mener, når vi snakker om skov. Men måske skal vi bare blive ved navnet skov og så sige, at det, de andre kalder skov, det er forst. Altså den dyrkede skov – skovenes hvedemarker.” 
Naturstyrelsen tager livet af naturenDen danske natur har det elendigt. Altså elendigt som i, at den er ved at forsvinde for øjnene af os. Vi ved, det sker, myndighederne ved det sørme også, men det sker alligevel.
I marts i år udsendte DCE, Nationalt Center for Miljø og Energi ved Aarhus Universitet, en status over naturen i Danmark. Og er man så uheldigt indrettet, at man holder af naturen og betragter den som forunderlig, værdifuld eller endda vigtig for vores eksistens, er det noget af en nedtur at læse om dens tilstand.
90 procent af Danmarks truede og sårbare naturområder er i moderat eller stærk ugunstig tilstand, fortæller DCE. Pyha, godt det ikke er 100 procent… 39 procent af de truede arter er i ugunstig tilstand, og for de 31 procents vedkommende er tilstanden ukendt. Hurra for VKO’s nedsabling af  natur- og miljøovervågningen i 0’erne. Og hurra for afløserne, der ikke har løftet en finger for at rette op på noget som helst.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar