søndag den 30. september 2018

Kejserens nye klæder

Men udsættelsen er blot en stakket frist, for samtlige partier i Folketinget har afvist Enhedslistens forslag om et forbud mod skifergasudvinding i Danmark, og efter det netop afholdte topmøde om skifergas, arrangeret af Ingeniøren, står det klart, at der vil blive hentet skifergas op af den danske undergrund, hvis det synes den mindste smule økonomisk rentabelt.
Snakken om miljøet er rent spil for galleriet, og at Total vil spendere 350 mio. kr. alene på en enkelt prøveboring, taler for sig selv.
På topmødet spinnede Klima- og Energiministeren endnu en retorisk omgang varm luft om, at skifergas kun skal udvindes, hvis det kan gøres miljømæssigt forsvarligt og bla. bla. bla… Det er selvfølgelig bluf, for staten lugter hurtige penge, og så betyder natur, miljø og befolkningens helbred på længere sigt intet.
Pauseunderholdning 
Et af topmødets mest underholdende indslag var Per Kent Pedersen, der er “en af Danmarks førende eksperter i skifergas”. Professoren ved universitetet i Calgery, Canada, maner enhver bekymring om fracking til jorden med ordene:
“Fracking er en rigtig gammel opfindelse. Helt fra de gamle boringer i Texas, så den teknologi er i hvert fald ikke noget, man behøver frygte”….
Det er fin underholdning, hvis ikke det rent faktisk er fordi, han mener det. Det er gammelt, så vi kan være helt trygge???
ProPublica har lavet omfattende udredende projekter både om fracking og om de meget gamle olie- og gasboringer, dem, “man ikke behøver at frygte”. Der er massive problemer med gamle boringer, der benyttes til deponering af det mest farlige, giftige og sundhedsskadelige affald, og som man troede var borte for evigt, når bare man satte en cementprop i borehullet.
Cementforseglingerne smuldrer, så gas eller deponerede kemikalier fra bla. skifergasudvindingen frit kan vandre og forurene grundvandet eller sive ud på overfladen.
Link: ProPublica, Injection Wells, The Poison Beneath Us.
Det står naturligvis enhver frit for at lyve og manipulere, men denne ekspert blev uimodsagt interviewet og citeret på P1 og i andre medier, så løgnen er her blevet sandhed. Igen en ganske ringe indsats fra danske mediers side.
Se indslag på canadiske 16X9 om fracking i Canada. Der, hvor de, ifølge Per Kent Pedersen, har helt styr på sagerne, og hvor myndighederne nøje overvåger gasindustriens udskejelser…

Ingen kommentarer:

Send en kommentar